SHOWS

2017/4/14 [FRI]

SHIBUYA LUSH [TOKYO]

2017/4/13 [THU]

SHINJUKU SAMURAI [TOKYO]

2017/3/28 [TUE]

KYOTO TAKUTAKU [KYOTO]

2017/3/22 [WED]

KOBE TAIYOU TO TORA [KOBE] 

2017/2/10 [FRI] THANK YOU!

CLUB VIJON [OSAKA]

2017/1/19 [THU] THANK YOU!

THE DIDITITS RELEASE TOUR [OSAKA]

2017/1/09 [MON] THANK YOU!

TOWER RECORDS x KOBE SLOPE [KOBE]

2016

2015

2014

チケットの取り置き、その他のお問い合わせは